Werken in Nederland; hier let je op (deel 2) - Goedkoop.be

Een job in Nederland: het werkt zo! (2)

Door
Laatste update op 3 reacties

Je bent alweer een tijdje aan het werk in Nederland. Alle zorgen over verzekeringen zijn aan de kant, dat is allemaal pico bello op orde. Maar nu komt het volgende: de belastingen.

Waar ben je belastingplichtig? Is dat in woon-of werkland? Doe je dan alleen aangifte in Nederland of ook in België? Goedkoop.be stapte wederom de grens over om meer duidelijkheid te krijgen over al deze belastingzaken. Dat is weer een last van je schouders.

Dit artikel is deel 2 van een serie van 3 artikel. Klik hier voor deel 1 of deel 3.Elke leef-en werksituatie is anders en heeft zo zijn uitzonderingen. Ook met dit vervolgartikel hebben we ons beperkt tot het algemene plaatje voor de ‘grensarbeider’. Ga je werken in Nederland, dan is het altijd verstandig om je goed te informeren.  Zo haal je er voor jou het meeste rendement uit en betaal je zeker niet te veel  belastingen of verzekeringen.

Omdat het om heel wat informatie gaat, komt in dit tweede deel  over een job in Nederland alleen het belastinggedeelte aan bod. In het laatste deel behandelen we zaken zoals kinderbijslag, pensioen en eventuele werkeloosheid.

Belastingplichtig in woon- of werkland?

Als je als inwoner van België in buurland Nederland gaat werken, betaal je meestal ook in dit werkland belasting over het verdiende loon. Er zijn echter uitzonderingen:

  • Je werkt voor de Belgische overheid in Nederland, denk bijvoorbeeld aan een ambassade;
  • Je werkt als (hoog)leraar of onderwijzer in Nederland. De eerste twee jaar dat je in Nederland in loondienst bent, zul je belasting betalen in België;
  • Je werkt wel in Nederland maar je werkgever is niet in Nederland gevestigd. De periode dat je in Nederland werkte was maximaal 183 dagen in een periode van 12 maanden.

Betaal je in Nederland belasting over je inkomen, dan ben je in Nederland buitenlands belastingplichtige. Als buitenlands belastingplichtige kun je ervoor kiezen om in Nederland als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld.

Daarnaast blijf je ook aangifte doen in België. Je bent namelijk over het Nederlandse netto-inkomen gemeentebelasting verschuldigd in België.

Personenbelasting = Inkomstenbelasting
Bedrijfsvoorheffing = Loonbelasting
RSZ = Premie (vergelijkbaar)
Rijksregisternummer (niet geldig in Nederland) = Burgerservicenummer
Premie + Loonbelasting = Loonheffing

Binnenlands of buitenlands belastingplichtige - de voordelen

Betaal je in Nederland belasting over het verdiende inkomen dan kun je ervoor kiezen om als binnelands belastingplichtige behandeld te worden. Dit betekent dat je dezelfde fiscale plichten, maar ook rechten hebt als iedere andere inwoner van Nederland. Dat kan voordelig zijn:

  • Je partner (gehuwd of samenwonend) kan zijn/haar heffingskorting geheel of gedeeltelijk uitbetaald krijgen, wanneer zij/hij niets of weinig verdient:
  • Je kunt de (hypotheek)rente van je eigen woning in België aftrekken:
  • Je hebt recht op alle aftrekposten (b.v. reiskosten woning-werk en uitgaven voor kinderopvang) waarop een inwoner van Nederland recht heeft;
  • Je hebt recht op het belastingdeel van je heffingskortingen.

Per jaar geef je aan op het C-biljet (aangifteformulier) of je behandeld wilt worden als binnenlands belastingplichtige. Als je hiervoor niet meer meer kiest, kunnen sommige aftrekposten (over een periode van acht jaar) worden teruggenomen.

Aangifte doen of niet?

Iedere buitenlander die in Nederland werkt, heeft een sofi-nummer nodig. Dit nummer is ook noodzakelijk bij de belastingaangifte.

Je Nederlandse werkgever houdt loonheffing in. Loonheffing is het bedrag dat je verschuldigd bent aan belasting en de premie voor de volksverzekeringen. In veel gevallen is de loonheffing het totale bedrag dat je moet betalen aan belasting en premie voor de volksverzekering. Je ontvangt hierna geen aanslag meer.

Mocht je naast je loon nog andere inkomsten hebben, zoals bijvoobeeld inkomsten uit een tweede huis in Nederland, dan moet je nog belasting bijbetalen. Als de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die je verschuldigd bent, € 211 hoger is dan de loonheffing die je werkgever inhoudt, dan moet je bijbetalen.

Aangifte voor de inkomstenbelasting doe je met een speciaal aangiftebiljet, namelijk het C-biljet. Mocht je dit biljet niet automatisch ontvangen, maar je moet wel bijbetalen of je denkt recht te hebben op teruggaaf (bij een bedrag hoger dan €12), dan kun je het digitaal indienen.

Belastingtelefoon voor meer informatie 0031-55.538.53.85.

Hoe vul ik het C-biljet in?

Je vermeldt je Nederlandse (netto-)inkomen in die aangifterubrieken/aangiftecodes waar je normaal gesproken je Belgische inkomen zou vermelden. Kies je voor behandeling als binnenlands belastingplichtige dan vul je dat Nederlands inkomen een tweede keer in bij de aangifterubriek “inkomsten van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten)”.

Vul je die rubriek in dan is het van belang dat je de nodige bewijsstukken bij de aangifte toevoegt waaruit blijkt dat je in Nederland loonheffing betaalt en daarmee je inkomen dus  vrij te stellen is van belasting in België.

In het laatste deel van deze artikelreeks ‘Een job in Nederland: het werkt zo!’ bespreken we o.a. zaken zoals kinderbijslag, pensioen en eventuele werkeloosheid.

Bron: www.eures-emr.org
Bron: www.euregio.org
Bron: www.acv-online.be

Goedkoop.be gebruikt cookies om de website zo prettig mogelijk te laten werken, zodat je bezoek optimaal verloopt. Meer info lees je in onze Privacy & Cookie Policy.