Sociale verzekeringen voor grensarbeiders: dit moet je weten - Goedkoop.be

Een job in Nederland: het werkt zo! (3)

Door
Laatste update op 0 reacties

Je hebt je droombaan in Nederland gevonden. Je werkt er graag en van alle zaken rondom zorgverzekeringen en belastingen ben je nu op de hoogte.

De onduidelijkheden wat betreft vakantie, kinderbijslag, ziekte en pensioen hopen we met dit artikel voor een groot deel bij je weg te nemen. Goedkoop.be trok voor de laatste keer de grens over om vragen over deze bovengenoemde onderwerpen voor je te beantwoorden.

Elke leef-en werksituatie is anders en heeft zo zijn uitzonderingen. Ook met dit laatste artikel hebben we ons beperkt tot het algemene plaatje voor de ‘grensarbeider’. Ga je werken in Nederland, dan is het altijd verstandig om je goed te informeren.  Zo haal je er voor jou het meeste rendement uit en betaal je zeker niet te veel belastingen of verzekeringen.

Eerder bespraken we belastingen en verzekeringen, in dit laatste deel over een job in Nederland komen vakantie, kinderbijslag, ziekte en pensioen aan bod.

Vakantieregelingen

Dit moet je weten over vakantieregelingen in Nederland:

 • Je hebt recht op vakantiegeld. Dit is vaak 8% van je loon. Het wordt berekend over 12 maandlonen. Je krijgt het vakantiegeld meestal in mei of juni;
 • Per jaar heb je recht op minstens 4 keer het aantal uren dat je per week werkt.  40-urige werkweek = 160 uur vakantie. Vaak doen werkgevers hier nog wel extra vakantie-uren bovenop. Dit vind je terug in de cao of arbeidsovereenkomst;
 • Je hebt het recht op ten minste twee aaneengesloten weken vakantie;
 • Nieuwjaarsdag, Paaszondag en -maandag, 1e en 2e Kerstdag, Koningsdag, Hemelvaart en 1e en 2e Pinksterdag zijn officiële feestdagen in Nederland.

Kinderbijslag

Ben je grensarbeider in Nederland en zorg je voor een of meerdere kinderen, dan heb je recht op kinderbijslag. Een aantal belangrijke zaken wat betreft kinderbijslag in Nederland:

 • Je hebt recht op kinderbijslag totdat het kind 18 jaar oud is;
 • Je ontvangt de kinderbijslag van de SVB (Sociale Verzekeringsbank);
 • Kinderbijslag wordt uit belasting gefinancierd;
 • De bijslag wordt per kwartaal uitbetaald;
 • De kinderbijslag is niet afhankelijk van gezinsgrootte, maar van de leeftijd van je kind;
 • Je moet bij start van job in Nederland of bij de geboorte van een eerste kind een aanvraag om kinderbijslag indienen;
 • Wijzigingen in de gezinssituatie (o.a. geboorte, scheidingen, loonsverandering partner) moeten binnen de 6 weken gemeld worden.

In het onderstaande overzicht laten we zien waar je recht hebt op kinderbijslag wanneer je een partner hebt die werkzaam is in België.

Embed code
Kinderbijslag
Grensarbeider Partner Kinderbijslag uit: 
Werkt in Nederland Loontrekkende in België België
Werkt in Nederland Zelfstandige in België België + eventuele aanvulling Nederland
Werkt in Nederland Werkeloosheidsuitkering België
Werkt in Nederland Werkt ook in Nederland Nederland (Geen aanvulling België)
Werkt in Nederland Invalide België Nederland + aanvulling België
Werkt in Nederland Werkt niet Nederland (Geen aanvulling België)
Werkt in Nederland Werkt af en toe in België Nederland
Werkt in Nederland Ex-partner werkt in België België

 

Bij de geboorte van je kind, kun je vanuit België kraamgeld krijgen. Deze geboortepremie vraag je aan bij Famifed.

Kinderopvangtoeslag

Ben je werkzaam in Nederland en gaat je kind of gaan je kinderen naar de kinderopvang? Misschien heb je dan ook nog recht op kinderopvangtoeslag. Dat is afhankelijk van het volgende:

 • Het inkomen van jou en jouw eventuele toeslagpartner;
 • Je situatie: jij en je toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling;
 • Het aantal kinderen in de opvang;
 • Het aantal opvanguren waarvoor je recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Wil je weten of je een kinderopvangtoeslag kunt ontvangen? Maak op de website van de belastingdienst een proefberekening.

Arbeidsongeschiktheid – ziekte

Niemand zit er op te wachten, maar mocht je onverhoopt (langdurig) ziek worden , wat staat je dan te wachten en wat wordt er van je verwacht?

Uiteraard meld je je ziek bij je werkgever en bij je mutualiteit in België. Dit moet binnen twee werkdagen gebeuren.
Werk je in loondienst dan krijg je minimaal 2 jaar (104 weken) minimaal 70% van je loon doorbetaald. In je cao staat precies hoeveel procent van je loon wordt uitbetaald in het eerste jaar dat je ziek bent.

Langer dan 2 jaar ziek

Stopt je arbeidscontract terwijl je ziek bent, dan wordt er geen loon meer betaald, maar ontvang je ziekengeld van het UWV. Dit bedrag bedraagt 70% van je laatstverdiende brutoloon. Ook dit ziekengeld krijg je niet langer dan twee jaar.

Ben je na twee jaar nog steeds ziek en heb je geen recht meer op ziekengeld of op loon? Dan bekijkt het UWV of je recht hebt op een arbeidsongeschiktheidverzekering en welke dat gaat worden. Kun je helemaal niet meer werken of nog maar gedeeltelijk? UWV zoekt dit uit en aan de hand van dit onderzoek wordt de arbeidsongeschiktheidverzekering bepaald.

Je blijft de eerste twee jaar van je ziekte belastingplichtig in Nederland. Zodra je een uitkering ontvangt en dus ook niet meer werkt, betaal je belasting in België. Ook ben je dan niet langer meer sociaal verzekerd in Nederland.

Eerder in België gewerkt?

Dan krijg je een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering uit Nederland en België. De hoogte van de uitkering hangt af van de periode die je in elk land gewerkt hebt.

Pensioen

En hoe zit het met de oude dag? In welk land bouw je je pensioen op? Heb je een job in Nederland dan bouw je ook in dat land automatisch een AOW-pensioen (Algemene Ouderdoms Wet) op. Ieder jaar dat je werkt of woont in Nederland bouw je 2% AOW-pensioen op. Je krijgt je AOW-pensioen van de SVB, vanaf de dag waarop je de AOW-leeftijd bereikt. Het maakt niet uit in welk land je dan woont.

Over je Nederlandse pensioen betaal je in België inkomstenbelasting, niet in Nederland. 

Werkte je op 31 december 2014 in Nederland? En doe je dat nu nog steeds? Dan bouw je ook in België pensioen op: het grensarbeiderspensioen. In België heet dit pensioen "aanvulling voor grensarbeiders".

Naast het AOW-pensioen wordt er meestal ook aanvullend pensioen opgebouwd. Het aanvullend pensioen verloopt via werkgevers-en werknemerspremie.

Bron: www.belastingdienst.nl
Bron: www.svb.nl
Bron: www.expatax.be

Goedkoop.be gebruikt cookies om de website zo prettig mogelijk te laten werken, zodat je bezoek optimaal verloopt. Meer info lees je in onze Privacy & Cookie Policy.